... Β ί ν τ ε ο

Για την έκταση του γνωστού σύμπαντος

Για το βόρειο σέλας

Για τον γαλαξία μας

Για τις μαύρες οπές


Γη: ένας υπέροχος πλανήτης


Tasmin Archer_Sleeping satellite